Download de nieuwe Inside-Out whitepaper, zo leer je ons direct kennen. Download

Benieuwd naar onze werkwijze?

Download de nieuwe Inside-Out whitepaper, zo leer je ons direct kennen.

Download
publicatiedatum: 21/06/2022
RIE

Een RI&E. Hoe pakt KVGM dit aan?

Het meest waardevolle binnen een onderneming zijn de werknemers. Als werkgever ben je hier dan ook erg zuinig op. Hoe zorg je er nu voor dat werknemers dagelijks veilig en gezond thuiskomen na het werk? Het antwoord is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Middels de RI&E worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. Het doel van de RI&E is om ongevallen en gezondheidsklachten zowel op de korte als lange termijn te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat risico’s op voorhand opgelost kunnen worden (proactief) en niet pas wanneer het te laat is (reactief). Dit zal onder ander leiden tot een lager ziekteverzuim. Aan de hand van de RI&E zal een plan van aanpak worden opgesteld die aansluit bij de organisatie.

Veel bedrijven geven aan dat veiligheid bij hen op één staat, maar is dit daadwerkelijk het belangrijkste voor de organisatie? KVGM tracht dat een goede bedrijfscontinuïteit het belangrijkste speerpunt voor je organisatie is. Ongevallen, ziekteverzuim, procesverstoringen, kwaliteitsissues hebben allemaal invloed op je organisatie. Dit betekent dat elke verstoring, op welk gebied dan ook, je bedrijfscontinuïteit zal beïnvloeden. Bij een goede, stabiele bedrijfscontinuïteit heb je de zaken in je organisatie op orde en niet enkel de veiligheid. Bovenstaande klinkt natuurlijk erg logisch, maar wat is dan het belangrijkste om mee te beginnen?

Start met een gedegen RI&E!

Wij van KVGM stellen de organisatie centraal en nemen de ambities, processen en cultuur als uitgangspunt. Daarvoor beschikken we binnen KVGM over Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK) en over een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige. KVGM kan daartoe, naast het uitvoeren van de RI&E en bijbehorend plan van aanpak, een systeemtoets verzorgen door onze gecertificeerde arbokerndeskundige.

Onze Veiligheidskundigen blijven zich ontwikkelen door trainingen, cursussen en opleidingen te volgen, zodat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wist je trouwens al dat de wettelijke eisen aan de RI&E per 1 juli 2022 worden aangescherpt?

KVGM adviseert graag over veiligheidsvraagstukken, zoals de RI&E en andere wettelijke verplichtingen.

Meer weten over onze werkwijze of de aangescherpte eisen aan de RI&E? Neem contact op met het veiligheidsteam van KVGM: Stephanie Persoon en Anouk Boeijen.