software-screenshot
screenshot notices
Notices
screenshot sharepoint
SharePoint & Teams

Sterk door eenvoud met veel flexibiliteit.

Het softwareteam geeft invulling aan de behoeften uit de praktijk om zaken sneller, eenvoudiger en beter te organiseren. Onze focus? Het creëren van een digitaal interactief managementsysteem. Het begint bij een slim idee of een vernieuwend inzicht. Voor elk vraagstuk bieden wij een softwaretool. KVGM gelooft dat digitale transformatie of beter gezegd het duurzaam en toekomstbestendig veranderen van organisaties bijdraagt aan customer service en efficiënte operationele processen, van HR tot IT. Kortom: verbeteren en certificeren wordt makkelijker, effectiever en leuker!Software icon - Materieel beheer

Materieel beheer

Beheer op een efficiënte manier al het materieel. Online en real-time materieel beheer.

Software icon - Managementsysteem

Portal KVGM - WMS

Een digitaal managementsysteem aangepast op de organisaties in de praktijk. We houden het werkbaar voor iedereen binnen het bedrijf.

Software icon - DKS

DKS

Ook wel Dagelijks Kontrole Systeem is een tool om de kwaliteit van de schoonmaakdiensten te bepalen en te meten.

Software icon - C-App

C-app

Staat veilig werken bij jou in de organisatie ook hoog op het lijstje? Deze app maakt het ook nog eenvoudigerSoftware icon - Capa

CAPA - Continue verbetering

Waar wij op focussen? Kleine verbeteringen die de productiviteit, kwaliteit en doorlooptijd van het primaire proces verbeteren. Hoe? Door processen te analyseren en verbetersuggesties genereren.

Software icon - Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement in een oogopslag. Tooling om personeelsdossier en opleidingen te digitaliseren.

Software icon - 365 intergratie

Microsoft 365 integratie

Werkt jullie organisatie met Office 365? Wij maken in comibnatie met Microsoft 365 applicatie zoals, Teams, Planner, Tasks, PowerBi en SharePoint, certificering waardevol en efficiënt met als uitgangspunt jullie organisatie.

Software icon - projectmanagement

Projectmanagement

Met onze Projectmanagementtool plan en manage je in een oogopslag alle projecten. Projecten worden beter gemanaged, er ontstaat synergie en halen van deadlines wordt een regel en niet langer een uitzondering.

Software icon - RI&E

RI&E Tool

Inzicht in de grootste risico die er spelen binnen jullie organisatie en geeft deze op praktische wijze weer. Inventariseer dus alle risico’s, bepaal je behandelplan en zie in een oogopslag de te nemen maatregelen.

Software icon - Digitale formulieren

Digitale formulieren

Een tool om digitaal formulieren, enquêtes en leaflets te bouwen, welke ondersteunen als checklists om aan de verschillende standaarden te voldoen.

Software icon - Werkplekinspectie tool

Werkplekinspectie tool

Digitaal formulier voor het uitvoeren van werkplekinspecties met de mogelijkheid om foto's toe te voegen, middels de signaleer app. Er bestaat een mogelijkheid om een koppeling te maken met de CAPA tool, waarbij automatisch tickets voor opvolging worden gemaakt. Tevens bestaat er een mogelijkheid om geautomatiseerd uitnodigingen te versturen.

Software icon - VGM Observatie

VGM observatie

Digitaal formulier voor het uitvoeren van de VGM observaties met de mogelijkheid om foto's toe te voegen. Er kunnen koppelingen worden gelegd met de CAPA tool, waarbij automatisch tickets worden gegenereerd om opvolging te borgen. Tevens bestaat er een mogelijkheid om geautomatiseerd uitnodigingen te versturen.

Software voor certificatie.

Wij geven invulling aan behoeften uit de pratijk om zaker sneller, eenvoudiger en beter te regelen.

Meer dan alleen software.

Veelzijdig, Integer, Persoonlijk

Onze focus richt zich op het leveren van toegevoegde waarde aan klanten, opdrachtgevers en onze collega’s. Door goed te luisteren, krijgen we de exacte vraag naar boven. Wij vinden de beweegredenen achter een vraag of verzoek heel belangrijk.

Kennis van de markt

We maken gebruik van de nieuwste cloud technologieën en een agile aanpak om zo snel in te kunnen spelen op de vraag en om het werken met de software zo aangenaam en vlot mogelijk te maken. In combinatie met onze adviseur stemmen wij de tooling specifiek af zodat deze van toegevoegde waarde is voor een organisatie en bij continue verbetering.

Het voldoen aan de normen

Om de administratieve last rondom certificeren zoveel mogelijk te verminderen, automatiseert, ontwikkelt en onderhoudt KVGM een breed scala aan diverse tools. De focus ligt hierbij op het naadloos integreren van onze tools in de al aanwezige applicaties in het landschap van de opdrachtgever.